Beiratkozás

A Veszprémi Járási Hivatal minden évben egységesen hirdeti ki az általános iskolákba való beiratkozást a tanévet megelőző április hónapban.

A mostani rendkívüli helyzetre való tekintettel a beiratkozás rendjéről az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat.

Tájékoztató a beiratkozás rendjéről

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

Az általános iskolai beiratkozás e-Ügyintézés szülői felülete (YouTube videó-val): 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Tasner Antal Általános iskola felvételi körzete:

Felvételi körzet

Iskola kötelezettség

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2020. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Szükséges dokumentumok
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • A gyermek TAJ-kártyája,
  • A szülő/gondviselő személyi igazolványa.
Felvétel

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.