line decor

Tasner Antal Általános Iskola
8191 Öskü, Mecset utca 3. OM azonosító: 037126

line decor
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
TANÁRAINK
Név Végzettség Beosztás
Bódayné Koronczai Judit fizika-technika szakos tanár igazgató, fizika-természetismeret tanár 
Schenk Beatrix tanító igazgatóhelyettes, tanító

Bábosné Forgács Judit tanító, magyar nyelv és irodalom szakkollégium tanító,
4. oszt. osztályfőnöke
Berhidai Edina matematika-informatika szakos tanár informatika tanár
Biró Erika tanító, rajz szakkollégium, német-rajz-mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, gyermekvédelem munkaközösségvezető, német-rajz-etika tanár, tanító, pályaválasztási felelős,
Csóka Andrea technika-etika szakos tanár,
népi játék és kismesterség oktató
technika-etika tanár,
8. oszt. osztályfőnöke
Harnos Lászlóné tanító tanító,
Kövesháziné Orbán Mariann angol nyelv-etika szakos tanár angol nyelv-etika tanár,
Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
5. oszt. osztályfőnöke
László Ágnes tanító, gyógytestnevelés tanító, gyógytestnevelő,
2. oszt. osztályfőnöke
Lengyel Istvánné tanító tanító,
1. oszt. osztályfőnöke
Nagy Szimonetta tanító, matematika műveltségterület tanító
Pék-Torma Angelika német nyelv tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom tanár,
6. oszt. osztályfőnöke
Reindl Anikó matematika-kémia-informatika szakos tanár munkaközösségvezető, matematika-kémia- informatika tanár
Sandáné Szabó Bernadett tanító, környezetismeret szakkollégium tanító
3. oszt. osztályfőnöke
Straub Irén Eszter testnevelés szakos tanár,  testnevelés középiskolai tanár, kézilabda edző testnevelő tanár,
7. oszt. osztályfőnöke
Szilas Margit biológia szakos tanár biológia tanár
Takácsné Sándor Anikó tanító, ember és társadalom műveltségterület tanító
Weinhoffer Csaba történelem-földrajz szakos tanár történelem-földrajz tanár
Wittmanné Vogel Klára népművelés-ének-zene szakos tanár ének-zene tanár

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Név Beosztás
Új Renáta gazdasági ügyintéző, iskolatitkár,
Nagy Róbertné pedagógiai aszisztens, iskolatitkár
Mits Krisztina gyógypedagógiai aszisztens
Horváth Éva takarító
Orosz Andrea takarító
Gáspár Ferenc karbantartó
  
 
 
Iskolánk története
 
 
Névadónkról
 
 
Elérhetőség