line decor

Tasner Antal Általános Iskola
8191 Öskü, Mecset utca 3. OM azonosító: 037126

line decor
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Tasner Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

logo

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00444 

A kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ 

Elnyert támogatási összeg: 20.241.674 Ft 

A projekt zárás várható időpontja: 2018. október 31. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

„Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ. Ennek keretében kerül sor a Tasner Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
A projekt keretein belül megtörténik a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, és az azok elérését szolgáló folyosók felújítása, a termek elavult bútorainak cseréje. A természettudományos tárgyak oktatását segítő 4 szaktante
rem kerül korszerűsítésre, mely magában foglalja a szükséges eszközök beszerzését is.
A mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés keretein belül a
beruházás során az építési tevékenység elsősorban az intézmény testnevelés óráin használt területeinek felújítását érinti, melynek keretein belül megújul a fiú és leány öltöző-vizesblokk.
Az infrastrukturális beruházás nagyban hozzájárul a minőségi tanulói környezet biztosításához.

 
 
 
 
Iskolánk története
 
 
Névadónkról
 
 
Elérhetőség